Het Leiderschapmodel

Het leiderschapsmodel komt voort uit het Impeccable Leadership gedachtegoed. Het model helpt leiders om stapsgewijs inzicht te creëren in de relatie tussen ontwikkelingsfasen van het team en effectief leiderschapsgedrag. Het model deelt dit onder in:
1. Ontwikkelfasen van het team: Van reactief naar proactief;
2. Besturingslijnen: Kaderzetting, verbinding en commitment;
3. Leiderschapsrollen: Van gids naar awakener.

Elke fase vraagt om specifiek leiderschapsgedrag. Gedrag dat in de ene fase werkt, kan in een andere fase juist contraproductief zijn. De leiderschapscirkel geeft per fase een inkijk in wat krachten, valkuilen en uitdagingen zijn. Zo kun je bepalen waar het team staat, welke dynamiek er speelt en welke stappen nodig zijn om je team te begeleiden naar de volgende fase van ontwikkeling en naar betere resultaten. Met de cirkel als ‘routekaart’ kun je als leidinggevende je weg uitstippelen naar ontwikkeling en resultaat.

Wil je hier meer over weten kan je het “Impeccable leadership” boek bestellen of de whitepaper downloaden.

Meer weten?

Wil je in actie?