Organisatie Ontwikkeling

Wat is voor onze organisatie van wezenlijk belang? Wat zijn de belangrijke aspecten van onze cultuur? Welke waarden, normen en daarbij behorende gedragingen zijn een uitdrukking van wie we willen zijn als organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat ook beleven en voorleven? Op welke manier zorgen we voor veranderkracht in onze organisatie om dit voor elkaar te krijgen? Dit zijn vraagstukken waar wij vanuit FP&P organisaties graag bij verder helpen. Met een gestructureerde aanpak co-creëren we geïntegreerd resultaat op organisatie-, team- en individueel niveau. Op deze manier borgen we ontwikkeling duurzaam in een cultuur die gebaseerd is op ondersteuning en betrokkenheid.

FP&P gaat uit van de context-specifieke relatie tussen doelstelling, organisatie-expertise, gedrag en omgeving vanuit de gedachte dat er geen one-size-fits-all-oplossing is voor organisatieontwikkeling. Wij zien een organisatie als een economisch-sociaal systeem en als een gemeenschap van mensen met een verhaal. Het doorgronden en beschrijven van dit verhaal is een randvoorwaarde om tot succesvolle organisatieontwikkeling te komen. Het verhaal geeft namelijk betekenis aan wat we waarnemen. Aan wat we voor mogelijk- én onmogelijk houden. Maar ook aan de wijze waarop we ons tot elkaar verhouden.

Door het verhaal van de organisatie te doorgronden vinden we aansluiting bij haar ‘wezen’. Het gaat daarbij om het dieper begrijpen van de inhoud, functie, herkomst en prestaties van de organisatie. Zo krijg je grip op de bron van het systeem. Bovendien krijg je toegang tot de inherente vermogens én de potentie van het geheel.

Meer weten?

Wil je in actie?